��������������������������� ���������������������������������������
[X ‚]